• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

Hodnocení kvality vzdělávání

Velice si vážíme našich posluchačů a proto jsme je zapojili do hodnocení kvality výuky.

 

1.Hodnocení je možné provádět ve všech uskutečňovaných vzdělávacích modulech.

2.Hodnotit lze každý vzdělávací okruh bez ohledu na to, zda jde o okruh povinný, či povinně volitelný.

3.Hodnocení lze provádět jedenkrát za vzdělávací rok. Hodnoceným obdobím je zpravidla minulý vzdělávací okruh. 

4.Předmět hodnocení:

                  a.kvalita vzdělávacích okruhů,

                  b.kvalita pedagogické činnosti jednotlivých lektorů

5.Posluchač má právo účastnit se hodnocení anonymně.

6.Hodnocení může být ve formě písemné, či v elektronické

7.Při hodnocení se užívá numerické škály. Je zde však prostor i pro volné slovní vyjádření konkrétních připomínek či poznámek pro zlepšení.

 

Cílem hodnocení vzdělávání posluchači je: přispět k upevňování a zlepšování pedagogické činnosti v institutu a ke zdokonalování přípravy, organizace, obsahu, průběhu a návaznosti vzdělávání v různých vzdělávacích okruzích, modulech, popřípadě programech, jakož i k posilování odpovědnosti lektorů a posluchačů za kvalitu vzdělávání.