• IDEA--IQ, a.s.
 • IDEA--IQ, a.s.
 • IDEA--IQ, a.s.
 • IDEA--IQ, a.s.
 • IDEA--IQ, a.s.

Metody výuky

 • Posluchač v průběhu plnění svých povinností zpracovává podle požadavků garanta daného programu dílčí závěry z jeho vzdělávání plynoucí, a jejichž vypracování je základem pro ukončení daného programu příslušného modulu.
 • Podklady ke vzdělávání v daného programu obdrží posluchač na začátku výukového období zdarma, stejně jako přístup na intranet institutu, kde jsou k dispozici další, neveřejné materiály.
 • Všechny vzdělávací materiály jsou k dispozici v českém jazyce (vyjma materiálů k výuce cizího jazyka).
 • Plnění svých povinností může posluchač průběžně konzultovat i prostřednictvím intranetu institutu s daným garantem programu nebo s dalším konzultantem pro okruh určeným vědeckou radou institutu.
 • Vzdělávání je navrženo tak, aby v maximální míře reflektovalo potřeby posluchačů, většinou zaměstnaných osob. Rozvrh obdrží posluchači před zahájením vzdělávání, takže si mohou naplánovat svoje povinnosti s dostatečným předstihem, nicméně účast není vyžadována, rozhodující jsou znalosti posluchače.
 • V případě vzdělávání manažerů (MBA, LL.M.,LL.D., DBA) se snažíme, aby dopady na jejich pracovní povinnosti byly co nejmenší, přičemž zároveň se snažíme podporovat mezinárodní multikulturní a globalizující aspekt podnikání. Tomuto záměru je podřízena skladba našich předmětů, včetně nároků na jejich absolvování, kdy účast při výuce považujeme za právo posluchače, nikoli jeho povinnost. Zároveň však nechceme, aby si posluchač titul pouze „koupil“; naším cílem je, aby využil všechny svoje schopnosti a znalosti a doplnil je vědomostmi získanými vzděláním u nás, aby mohl pracovat v jakémkoli oboru na odpovídající pozici.
 • Téma závěrečné práce si posluchač zvolí tak, aby korespondovalo s jeho vzdělávacím programem a zároveň bylo přínosné pro výkon jeho profese.