• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

Citace...

„Každý člověk chybuje, jen hlupák však v chybách setrvává“
Cicero


 

 Učiňte krok správným směrem.

,, Investice do vzdělání, nejlepší cesta k prosperitě.“

Společně to dokážeme.

 

Proč právě my? 

  
                                                IDEA-IQ, a.s. působí na tuzemském trhu již od roku 2000.

S cílem více zkvalitnit poskytované služby, navázala spolupráci s tvůrci zákonů a autory naučných publikací. IDEA-IQ, a.s. svým klientům nabízí kvalitní možnosti dalšího vzdělávání formou odborných seminářů organizovaných ve spolupráci s univerzitními pedagogy právnických fakult, pracovníky vrcholných orgánů státní správy. Jednotlivé vzdělávací programy společnosti jsou garantovány předními odborníky v daných oborech.

Jsme držiteli „AKREDITACE INSTITUCE

IDEA-IQ, a.s. je akreditována u Ministerstva vnitra ČR dle zákona č.312/2002 Sb., jako vzdělávací instituce pod číslem: AK/I-45/2012.

Seznam naleznete >>>ZDE<<<.

Poskytujeme profesní vzdělávání BBA, MBA, LL.M., LL.D. a DBA. Validace a garance kvality je zajištěna za obdobných podmínek, jako je tomu ve Velké Británii. Posluchači NIVZ nejsou vysokoškolskými studenty ve smyslu zákona o vysokých školách (z. č. 111/1998 Sb.). Nepožívají tak statut studenta a nemohou čerpat výhody, které přísluší studentům vysokých škol. NIVZ není školským zařízením zapsaným ve školském rejstříku podle zvláštního zákona. Jedná se o profesní neakademické tituly. Nelze je tudíž zapsat do občanského průkazu. 

Jsme též vydavateli odborné literatury. 

Mimo vzdělávací aktivity se  IDEA-IQ, a.s. věnuje poradenské činnosti, a to jak osobně prostřednictvím svých odborných spolupracovníků, tak distančně prostředky elektronických komunikací.

IDEA-IQ, a.s. též rozvíjí unikátní systém doplňkového vzdělání formou e-learningu, který po celém světě získává stále větší popularitu. Tato forma studia šetří nejen finanční prostředky, ale i čas, který se v dnešní době stává jednou z nejcennějších veličin. E-learning rozšiřuje získané vzdělání a přispívá k osobnímu rozvoji a kariérnímu úspěchu.

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti IDEA-IQ, a.s. jsou chráněny autorským zákonem. Jakákoli část webových stránek společnosti IDEA-IQ, a.s. nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení společnosti. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří soubory a texty publikované za účelem tiskových zpráv (zpravodajství).            

 

 Tým „Národního institutu vzdělávání “ společnosti IDEA-IQ, a.s.