• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

Odborní garanti, lektoři:

•  doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc., členka vědecké rady Swiss University of St.George’s, pedagog, vedoucí katedry pracovního práva na ŽČU v Plzni, Katedra soukromého práva a  civilního procesu   

• plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M., Ministerstvo vnitra, pedagog ZČU Plzeň, lektor

•  doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc., pedagog  Právnická fakulta UK, Ústav právních dějin

•  JUDr. Ladislav Vondrák, notář, lektor

•  JUDr.  Petr Šedivý, Ph.D., LL.M., pedagog Vysoká škola Karlovy Vary, Metropolitní Univerzita Praha, VŠFS, lektor

•  JUDr. Mgr. Michal Pospíšil, Ph.D., LL.M., DBA, advokát, pedagog Metropolitní Univerzita Praha, VŠAP Praha, lektor

•  JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D., Nejvyšší správní soud,  pedagog Metropolitní Univerzita Praha, Vysoká škola Karla Engliše Brno, lektor 

•  JUDr. PhDr. Josef Ťoukálek, LL.M., DBA, dr. h. c., Ph.D., advokát, lektor

•  JUDr. Mgr. Richard Černý, právník, lektor

•  JUDr. Alena Pospíšilová, emeritní advokát, lektor

•  Mgr. Ondřej Svoboda, Exekutor Praha 9, lektor

•  Mgr. Petr Polanský, Exekutor Liberec, lektor

•  Ing. Pavel Jakoubek, člen komory daňových poradců ČR, člen Komory certifikovaných účetních, bilanční účetní a účetní expert, lektor

•  Ing. Zdeněk Tůma, člen komory daňových poradců ČR

•  Ing. Dagmar Jakoubková, specialistka na oblast účetnictví, lektor

•  Ing. Josef Hadrava, Katastrální úřad, oddělení právních vztahů, lektor

•  Ing. Bc. Robert Koželský, LL.M., specialista na strategický management, lektor

•  Ing. Milan Duchoň, specialista na řízení lidských zdrojů, lektor

•  Mgr. Albína Farková, soudní tlumočnice z jazyka ruského a ukrajinského

•  Mgr. Alena Pospíšilová, LL.M., pedagog na VŠAP Praha obor anglický a německý jazyk, lektor

• Jaroslav Bašta, archeolog, spisovatel, publicista, signatář Charty 77, Federální ministerstvo vnitra - ředitel protiteroristického odboru, náměstek tajné služby, předseda tzv. Lustrační komise, politik, poslanec Poslanecké sněmovny, ministr, velvyslanec v Moskvě, náměstek na Ministerstvu zahraničních věcí  a následně velvyslanec na Ukrajině, lektor

 Ing. Andor Šándor, generál v záloze, je bývalým náčelníkem Vojenské zpravodajské služby ČR s hodností brigádní generál. Je uznávaným odborníkem na otázky bezpečnosti, hrozby terorismu a krizový management. V současné době působí jako soukromý poradce v oblasti bezpečnosti. Je také autorem mnoha odborných prací na téma bezpečnosti. V této oblasti se věnuje i lektorské činnosti a pravidelně se objevuje v nejsledovanějších médiích.