• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

Exekuční právo (Kod: 003)

Exekuční právo

Exekuční řízení a nemovitosti v praxi

Popis semináře:
Seminář je svým zaměřením určen zejména advokátům, podnikových právníkům a obchodníkům s nemovitostmi. Vzdělávací seminář poskytne základní i praktické informace týkající se exekucí prováděných dle zák. č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti.
V rámci osnovy semináře bude věnován prostor jak praktickému užití exekuce jako instrumentu pro uspokojení pohledávek, tak i otázkám týkajícím se zprostředkování prodeje nemovitostí postižených exekučním řízením a exekutorských zápisům se svolením k vykonatelnosti (jako zajišťovacího instrumentu). 

Místo konání:
Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Datum konání:
bude upřesněno

Prezence:
8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 

OBSAH SEMINÁŘE:

I. Část - obecná

1) Pojem „exekuční řízení“ a srovnání s výkonem rozhodnutí prováděného soudy dle OSŘ
2) Účinky nařízení exekuce pro povinného
3) Zákaz nakládání s majetkem povinného po doručení usnesení o nařízení exekuce a výjimky z tohoto zákazu
4) Obecné účinky nařízení exekuce
5) Postup katastrálních úřadů při nařízení exekuce (po doručení usnesení o nařízení exekuce  a exekučního  příkazu prodejem nemovitostí, resp.zřízením exekutorského zástavního práva)
6) Exekuční postih majetku ve vlastnictví třetích osob a možnosti obrany
7) Evidence exekucí, exekučních řízení
8) Pořadí provádění souběžně nařízených exekucí
9) Výpočet nákladů exekuce a nákladů účastníků exekučního řízení; Vyčíslení vymáhaného nároku
10) Nabývání spoluvlastnických podílů na nemovitostech v exekuci – výhody a rizika
11) Zástavní práva na nemovitostech (spoluvlastnických podílech)

II. Část - Možnosti zpeněžení majetku postiženého exekucí

1) Prodej majetku v rámci exekuce se souhlasem exekutora a oprávněného (postup dle § 44a odst. 4 exekučního řádu)
2) Nabývání majetku v dražbě
3) Přímý prodej – možnosti + rizika

III. Část – Vymáhání vlastních pohledávek

1) Notářské a exekutorské zápisy

 

IV. Část – výběr z judikatury

 

 V. Část - diskuse, dotazy

 

     

V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.

 

V ceně semináře je zahrnuta 21% sazba DPH, studijní podklady, občerstvení a oběd.


Cena: 3 630 Kč
Množství: 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH