• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

Katastr nemovitostí a zástavní právo (Kod: 024)

Katastr nemovitostí a zástavní právo

Popis semináře:
Seminář je určen zejména zaměstnancům státní správy na úseku katastru nemovitostí a správy majetku, advokátům, advokátním koncipientům, podnikatelům, kteří se zabývají obchodem nemovitostmi, finančníkům a poskytovatelům úvěrů, notářům a jejich zaměstnancům. 

Seminář má posluchačům poskytnout základní přehled o obsahu katastru nemovitostí a prohloubit znalosti v oblasti právní úpravy zajištění závazků nemovitostmi dlužníků, včetně řízení před katastrem nemovitostí

Místo konání:
Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

 

Datum konání:
bude upřesněno

 

Prezence:
8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

OBSAH SEMINÁŘE:

  1. Obsah katastru nemovitostí
  2. Číselné řady, druhy číslování parcel
  3. Druhy pozemků
  4. Způsob využití pozemků
  5. Budovy dokončené včetně příslušenství a budovy rozestavěné
  6. Způsob využití budov dokončených
  7. Vodní díla
  8. Stavby, které nejsou předmětem katastru nemovitostí
  9. Závazné údaje evidované v katastru
10. Evidence nemovitostí  z.č. 22/1964 Sb. – navázání na zápisy v pozemkových knihách a  
      založení nové evidence
11. Evidence nemovitostí  od 1.1.1951 do 31.12.1992
12. Vznik katastru nemovitostí z.č. 344/1992 Sb., zrušení evidence nemovitostí a zápis věcných
      práv  podle  z.č. 265/1992 Sb.
13. Vklad zástavního práva 
14. Označení účastníků v řízení
15. Návrh na zahájení řízení a jeho náležitosti
16. Přílohy návrhu na vklad ( zástavní smlouva)
17. Zkoumání katastru v řízení o povolení vkladu práva  z.č. 265/1992 Sb.
18. Odvolání proti zamítnutému vkladu
19. Soudcovské zástavní právo
20. Rozhodnutí správního orgánu
21. Exekutorské zástavní právo
22. Geometrický plán jako nedílná součást listin
23. Poznámka
24. Zánik zástavního práva § 170 o.z.
25. Zápis zániku exekutorského zástavního práva
26. Zánik zástavního práva v důsledku dražby
27. Duplicitní vlastnictví
28. Oprava zápisu v katastru nemovitostí 
29 .Slučování pozemků
30. Podání učiněné v elektronické podobě
31. Převod el. dokumentu do listinné podoby

 

V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.

 

V ceně semináře je zahrnuta 21% sazba DPH, studijní podklady, občerstvení a oběd.


 


Cena: 3 100 Kč
Množství: 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH