• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

Katastr nemovitostí a věcné břemeno (Kod: 022)

Katastr nemovitostí a věcné břemeno

Popis semináře:
Seminář je určen zejména zaměstnancům státní správy na úseku katastru nemovitostí a správy majetku, advokátům, advokátním koncipientům, podnikatelům, kteří se zabývají obchodem nemovitostmi, notářům a jejich zaměstnancům, a též těm, kteří se při své činnosti setkávají s problematikou zatěžování nemovitostí věcnými právy. 


Seminář má posluchačům poskytnout základní přehled o obsahu katastru nemovitostí a prohloubit znalosti v oblasti věcných práv v souvislostech s nemovitostmi a jejich evidencí v katastru nemovitostí.

Místo konání:
Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

 

Datum konání:
bude upřesněno

 

Prezence:
8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

 

OBSAH SEMINÁŘE:

  1. Obsah katastru nemovitostí
  2. Číselné řady, druhy číslování parcel
  3. Druhy pozemků
  4. Způsob využití pozemků
  5. Budovy dokončené včetně příslušenství a budovy rozestavěné
  6. Způsob využití budov dokončených
  7. Vodní díla
  8. Stavby, které nejsou předmětem katastru nemovitostí
  9. Závazné údaje evidované v katastru
10. Pojem a funkce věcného břemena 
11. Služebnosti  evidované v katastru v souladu s obecným zákoníkem občanským z r. 1811
12. Evidence nemovitostí  z.č. 22/1964 Sb. – navázání na zápisy v pozemkových knihách a  
      založení nové evidence
13. Vklad
14. Záznam
15. Poznámka
16. Oprávněný a povinný z věcného břemena
17. Nakládání s vlastnickým právem k nemovitosti ve vztahu k věcnému břemeni
18. Skupina věcných břemen (in rem)
19. Věcná břemena (in persona)
20. Věcná břemena s povinností konat
21. Věcná břemena s povinností zdržet se
22. Věcná břemena s povinností trpět
23. Vznik věcného břemene na základě závěti
24. Vznik věcného břemene schválenou dohodou dědiců
25. Vznik věcného břemene rozhodnutím příslušného státního orgánu
26. Vznik věcného břemene ze zákona
27. Vznik věcného břemene vydržením
28. Změna povinného subjektu u věcných břemen
29. Změna oprávněného subjektu u věcných břemen
30. Změna obsahu věcného břemene
29. Změna předmětu věcného břemene
30. Zánik věcného břemena ze zákona
31. Zánik věcného břemena na základě smlouvy
32. Zánik věcného břemena splynutím
33. Geometrický plán
34. Sloučení parcel

 

V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.

 

V ceně semináře je zahrnuta 21% sazba DPH, studijní podklady, občerstvení a oběd.


Cena: 3 100 Kč
Množství: 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH