• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

Nekalá soutěž (Kod: 018)

Nekalá soutěž

Cílem tohoto semináře je  seznámit účastníky s praktickými dopady antimonopolních norem na jejich podnikání.

Místo konání:
Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1


Datum konání:
bude upřesněno

Prezence:
8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00


Obsah semináře:

1.      Pojem a právní úprava
2.      Vývoj právní úpravy nekalé soutěže na našem území
3.      Generální klauzule
3.1.   Znaky generální klauzule
3.2.   Subjekty účastnící se (nekalé) soutěže
3.3.   Jednotlivé skutkové podstaty dle obchodního zákoníku
4.      Klamavá a srovnávací reklama
4.1.   Reklama
4.2.   Klamavá reklama
4.3.   Srovnávací reklama
4.4.   Klamavé označení zboží a služeb
4.5.   Vyvolání nebezpečí záměny
4.6.   Vábivá reklama
5.      Nový občanský zákoník a nekalá soutěž
6.      Klamavá a srovnávací reklama v právu EU

Právní prostředky ochrany proti nekalosoutěžním praktikám
      
1.    Soukromoprávní ochrana
1.1.  Mimosoudní ochrana
1.2.  Soudní prostředky ochrany průmyslového  vlastnictví
     
1.2.1.    Žaloba zdržovací a žaloba odstraňovací
1.2.2.    Předběžné opatření
1.2.3.    Žaloba na náhradu škody
1.2.4.    Žaloba na vydání bezdůvodného obohacení
1.2.5.    Žaloba na poskytnutí přiměřeného   zadostiučinění
         
2.          Ochrana veřejným právem
2.1.       Trestní odpovědnost
2.2.       Ochrana spotřebitele
2.2.1.    Spotřebitelská politika EU
2.2.2.    Směrnice o nekalých obchodních praktikách
2.2.3.    Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě

Závěr, diskuse

V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.

V ceně semináře je zahrnuta 21% sazba DPH, studijní podklady, občerstvení a oběd.

 


Cena: 3 872 Kč
Množství: 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH