• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

Správa peněžitých pohledávek měst a obcí (Kod: 020)

Správa peněžitých pohledávek měst a obcí

Popis semináře:
Seminář je svojí koncepcí zaměřen zejména na zaměstnance samosprávných celků v odboru správy, evidence a vymáhání pohledávek těchto obcí, poskytuje podrobný rozbor zákonných možností směřujících k upokojení pohledávky obce.

V rámci semináře bude posluchačům vyložena teorie týkající se vzniku pohledávek a jejich právní úprava a předloženo několik způsobů řešení jejich vymáhání s ohledem na aktuální jurisprudenci a jednotlivé způsoby budou podrobeny rozboru v obecné rovině, aby po absolvování semináře byly účastníci školení schopni zvolit pro obec nejvhodnější způsob uspokojení pohledávky. 

Cílem semináře je zvýšit odbornou způsobilost zaměstnanců obcí při správě pohledávek a jejich úspěšném vymáhání. 

Místo konání:
Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Datum konání:
bude upřesněno

Prezence:
8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

OBSAH SEMINÁŘE:

I.
Statut obce jako subjektu práva
Vznik a zánik pohledávek
Právní moc rozhodnutí
Vykonatelnost rozhodnutí – formální, materiální
Exekuční titul
Promlčení, prekluze
Zajištění pohledávek
Zápisy s přímou vykonatelností
II.
Správní exekuce
Exekuční správní orgány
Právní úprava správních exekucí
Správní exekuce peněžitých pohledávek
Způsoby provedení exekuce
Exekuční příkaz
Vyloučení majetku z exekuce
Odklad a zastavení exekuce
Správní exekuce nepeněžitých pohledávek
Způsoby provedení exekuce nepeněžité pohledávky
III.
Soudní výkon rozhodnutí
Místní příslušnost soudu
Způsoby provedení výkonu rozhodnutí
IV.
Exekuce pohledávek dle exekučního řádu
Postavení soudního exekutora
Exekuční titul
Návrh na nařízení exekuce
Nařízení exekuce
Způsoby provedení exekuce
Náklady exekuce a náklady účastníků řízení
Opravné a obranné prostředky účastníků
Diskuse, dotazy

 

V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.

V ceně semináře je zahrnuta 21% sazba DPH, studijní podklady, občerstvení a oběd.


 


Cena: 3 872 Kč
Množství: 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH