• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

Základy finanční gramotnosti (Kod: 013)

Základy finanční gramotnosti

Popis semináře:

Seminář je svojí koncepcí zaměřen široké veřejnosti, tedy zejména těm osobám, které cítí potřebu pochopit a osvojit si základní znalosti v oblasti finančnictví a ekonomie, nebo které hledají řešení své aktuální finanční situace. Seminář by měl zároveň poskytnout základy pro zahájení živnostenského podnikání a je tak vhodný též pro uchazeče o zaměstnání, příp. zaměstnance, kteří volí mezí setrváním v pracovním poměru a samostatnou výdělečnou činností.
V rámci semináře budou posluchačům osvětleny základní pojmy finančního trhu a finančního plánování a budou jim poskytnuty základní informace z oblasti spotřebitelského práva, zejména s ohledem na zákonnou úpravu ochrany spotřebitele jako subjektu závazkového vztahu. Po absolvování semináře by měl být každý posluchač schopen zhodnotit výhodnost poskytovaných finančních služeb a svážit dopad na rozpočet svůj i své rodiny.

Místo konání:
Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Datum konání: bude upřesněno

Prezence: 8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 11.30

OBSAH SEMINÁŘE:

1. Co je finanční trh
2. Základní pojmy – náklady, výnosy, zisk, inflace
3. Spotřebitelský úvěr
4. Roční procentní sazba nákladů
5. Skutečná cena úvěru
6. Klamavé obchodní praktiky aneb, na co si dát pozor
7. Osobní a rodinný rozpočet
8. Řešení krizových situací (předlužení, rozvod manželství, exekuce…)
9. Osobní finance, plánování
10. Ochrana spotřebitele
11. Reklamace
12. Základní informace o rozhodčím řízení
13. Základní typy spotřebitelských smluv (kupní smlouva, smlouva o úvěru, leasing…)
14. Základy podnikání, zaměstnanci, mzdy
15. Investice, podnikání na kapitálovém trhu
16. Úvod do insolvence
17. Diskuse, základní poradenství

 

V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.

 

V ceně semináře jsou zahrnuty pouze studijní podklady.


Cena: 2 420 Kč
Množství: 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH